Hemato-for-you

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

 

Deze website is bedoeld voor internisten, hematologen, zij die voor deze vakgebieden in opleiding zijn, co-assistenten en andere geïnteresseerden. De focus ligt op de hematologie met tevens belangrijke links voor de algemeen internist.

 

Er wordt een overzicht gegeven van algemene aspecten in de hematologie, belangrijke literatuur en links naar bruikbare websites. 

Het is niet de bedoeling tekstboeken of klinische protocollen te vervangen. Hiervoor wordt verwezen naar de specifieke websites van de universitaire centra.

Er kan ook geen verantwoordelijkheid genomen worden voor eventuele fouten of onvolledigheden. Per ziektebeeld staat aangegeven wanneer deze voor het laatst een update heeft gehad.

 

Aan deze site wordt voortdurend gewerkt. De site beoogt dan ook niet volledig te zijn.

Wel is het doel een website te creëren die vanuit één oogopslag de belangrijkste zaken binnen de hematologie in Nederland en daarbuiten uitlicht.